Dom Porzebowy
Hades Maksymiuk i Wspólnicy

chorągiew pogrzebowa
chorągiew pogrzebowa

Jak sprowadzić ciało zmarłego z zagranicy?

Jak sprowadzić ciało zmarłego z zagranicy?

Liczba osób, które stale lub czasowo przebywają poza granicami Polski, jest dość duża. W grę wchodzą tu zarówno wyjazdy urlopowe, jak i dłuższe pobyty związane z podjęciem pracy czy nauki.

W sytuacji, gdy z powodu wypadku, choroby bądź innych przyczyn naturalnych dojdzie do zgonu, rodzina z reguły chce sprowadzić ciało do kraju i tu urządzić ceremonię pochówku. Wiąże się to jednak z koniecznością zastosowania się do reguł sprowadzenia zwłok. Najczęściej zadanie takie można zlecić firmie specjalizującej się w świadczeniu usług pogrzebowych. W Międzyrzecu Podlaskim sprowadzaniem zmarłych za granicą zajmuje się Dom Pogrzebowy Hades. Przekonajmy się, jak wygląda to w praktyce.

Co jest potrzebne, aby sprowadzić ciało?

Sprowadzenie zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju oznacza konieczność uzyskania zezwolenia. Można je otrzymać, składając wniosek do starosty powiatu albo prezydenta miasta na prawach powiatu, w którym ma zostać zorganizowana ceremonia pogrzebowa. Przed wydaniem decyzji zasięga on opinii powiatowego inspektora sanitarnego, lecz czas, jaki władze mają na wydanie potrzebnego dokumentu to do trzech dni od momentu złożenia wniosku. Warto pamiętać, że do urzędu musi też trafić przetłumaczony na język polski dokument potwierdzający zgon. Jeżeli nie ma w nim przyczyny śmierci, wnioskodawca musi załączyć zaświadczenie, że nie był on następstwem choroby zakaźnej. Poza zezwoleniem od starosty lub prezydenta miasta trzeba też posiadać zaświadczenie konsula rezydującego w państwie, w którym znajduje się ciało zmarłego. Jest ono wydawane po przedstawieniu dokumentu ze starostwa lub urzędu miasta. Przewóz ciała z zagranicy może zlecić małżonek zmarłego, jego dzieci, wnuki, a także rodzice i dziadkowie, a także inni krewni lub powinowaci.

Jak sprowadza się ciała do kraju?

Sposób przewozu zwłok zależy od odległości. W przypadku mniejszych dystansów szczelnie zamknięta trumna z ciałem może być przywieziona specjalnie przystosowanym pojazdem. Gdy zgon nastąpił daleko, najczęściej w grę wchodzi transport lotniczy oraz przywóz ciała z lotniska tradycyjnym karawanem.