Dom Porzebowy
Hades Maksymiuk i Wspólnicy

chorągiew pogrzebowa
chorągiew pogrzebowa

Najważniejsze formalności wymagane do organizacji pogrzebu

Najważniejsze formalności wymagane do organizacji pogrzebu

Organizacja pogrzebu opiera się nie tylko na wybraniu formy pochówku lub zorganizowaniu stypy. To przede wszystkim szereg formalności, o które musimy zadbać, nawet jeśli odczuwamy silne emocje. Jakie dokumenty należy zgromadzić? I do jakich instytucji się udać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jakie dokumenty są konieczne do organizacji pogrzebu?

Na różnych etapach organizacji pogrzebu potrzebne są nieco inne dokumenty. Podstawowe papiery to przede wszystkim karta zgonu, czyli dokument wydawany przez lekarza, który poświadcza zaistniałą sytuację. Na podstawie karty zgonu wydawany jest akt zgonu, czyli formalny dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego.

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest także przedstawienie dodatkowych dokumentów. Jednym z nich jest dowód osoby zmarłej i poświadczenie, że była ona w gronie uprawnionych do uzyskania wsparcia. Niekiedy konieczne będzie również poświadczenie pokrewieństwa,  czego można dokonać poprzez przedstawienie aktu urodzeniu lub aktu małżeństwa.

Przeczytaj także: Czym się różni pogrzeb świecki od katolickiego?

Organizacja pochówku – jakich formalności należy dopilnować?

Pierwszym krokiem do organizacji pochówku jest uzyskanie aktu agonu. W tym celu konieczne jest złożenie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego, który jest organem uprawnionym do wydania stosownego zaświadczenia.

Kluczowe znaczenie ma również skontaktowanie się z profesjonalną firmą pogrzebową, która udziela pomocy z zakresu organizacji ostatniego pożegnania. Niektóre z obszarów działania to wybór metody pochówku, kwestie związane z zakupem trumny, a także działania prowadzone bezpośrednio na cmentarzu. 

W zależności od tego, jaką formę będzie miał pochówek, konieczne jest także powiadomienie księdza lub skorzystanie z usług tzw. mistrza ceremonii, który wygłosi krótką mowę pożegnalną.